BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(31 sty 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 13 588 600 12 451 100 10 763 900 10 646 500 10 513 500
Zapasy w tys. USD 1 242 940 1 205 700 1 081 500 1 052 310 1 019 140
Rotacja zapasów 10,93 10,33 9,95 10,12 10,32

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $13 588 600K ÷ $1 242 940K
= 10,93


Analiza porównawcza

2022