BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 15 883 700 13 588 600 12 451 100 10 763 900 10 646 500
Zapasy w tys. USD 1 378 550 1 242 940 1 205 700 1 081 500 1 052 310
Rotacja zapasów 11,52 10,93 10,33 9,95 10,12

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $15 883 700K ÷ $1 378 550K
= 11,52


Analiza porównawcza

2023