BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(31 sty 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 763 384 860 293 1 352 540 1 575 300 2 527 810
Kapitał własny w tys. USD 648 108 319 327 -54 344 -202 084 -1 019 420
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,54 0,73 1,04 1,15 1,68

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $763 384K ÷ ($763 384K + $648 108K)
= 0,54


Analiza porównawcza

2022