BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(31 sty 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 763 384 860 293 1 352 540 1 575 300 2 527 810
Aktywa razem w tys. USD 5 668 890 5 411 530 5 269 780 3 239 280 3 273 860
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,13 0,16 0,26 0,49 0,77

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $763 384K ÷ $5 668 890K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022