BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(31 sty 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 517 060 1 470 580 1 360 020 1 337 210 1 336 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 002 480 2 031 210 1 801 420 1 577 690 1 469 590
Wskaźnik płynności bieżącej 0,76 0,72 0,75 0,85 0,91

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 517 060K ÷ $2 002 480K
= 0,76


Analiza porównawcza

2022