BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 33 915 45 436 43 518 30 204 27 146
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 51 033 54 734 48 649 41 961 63 454
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 545 340 2 002 480 2 031 210 1 801 420 1 577 690
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,03 0,05 0,05 0,04 0,06

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($33 915K + $51 033K) ÷ $2 545 340K
= 0,03


Analiza porównawcza

2023