BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q3
(28 paź 2023)
2024/Q2
(29 lip 2023)
2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 33 551 26 210 23 387 33 915 34 644 163 681 37 952 45 436
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 80 550 76 309 69 048 51 033 72 285 57 844 58 814 54 734
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 739 060 2 591 150 2 619 340 2 545 340 2 599 960 2 484 140 2 209 060 2 002 480
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,09 0,04 0,05

2024/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($33 551K + $80 550K) ÷ $2 739 060K
= 0,04


Analiza porównawcza

2024/Q3