BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
2022/Q1
(1 maj 2021)
2021/Q4
(30 sty 2021)
2021/Q3
(31 paź 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 163 681 37 952 45 436 84 691 42 414 62 954 43 518 46 116
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 57 844 58 814 54 734 58 622 46 446 54 258 48 649 97 116
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 484 140 2 209 060 2 002 480 2 104 100 1 839 200 2 035 930 2 031 210 2 210 440
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,09 0,04 0,05 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($163 681K + $57 844K) ÷ $2 484 140K
= 0,09


Analiza porównawcza

2023/Q2