BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 315 200 16 667 300 15 430 000 13 190 700 13 007 300
Aktywa razem w tys. USD 6 349 960 5 668 890 5 411 530 5 269 780 3 239 280
Rotacja aktywów razem 3,04 2,94 2,85 2,50 4,02

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $19 315 200K ÷ $6 349 960K
= 3,04


Analiza porównawcza

2023