Belden Inc (BDC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(1 paź 2023)
2023/Q2
(2 lip 2023)
2023/Q1
(2 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(2 paź 2022)
2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 597 044 530 971 514 767 589 045 687 676 547 466 527 682 559 582
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 79 142 63 831 66 525 63 431 66 866 48 987 61 268 61 980
Należności w tys. USD 413 806 481 125 509 801 417 868 440 102 436 715 425 553 375 626
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 633 504 553 171 567 787 534 485 639 919 545 502 590 337 583 548
Wskaźnik płynności szybkiej 1,72 1,95 1,92 2,00 1,87 1,89 1,72 1,71

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($597 044K + $79 142K + $413 806K) ÷ $633 504K
= 1,72


Analiza porównawcza

2023/Q4