Belden Inc (BDC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(2 paź 2022)
2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(3 paź 2021)
2021/Q2
(4 lip 2021)
2021/Q1
(4 kwi 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 687 676 547 466 527 682 559 582 1 287 510 457 753 423 291 370 552
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 66 866 48 987 61 268 61 980 131 400 48 890 50 725 59 741
Należności w tys. USD 440 102 436 715 425 553 375 626 824 434 421 703 386 133 342 416
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 639 919 545 502 590 337 583 548 1 437 080 622 427 582 537 508 006
Wskaźnik płynności szybkiej 1,87 1,89 1,72 1,71 1,56 1,49 1,48 1,52

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($687 676K + $66 866K + $440 102K) ÷ $639 919K
= 1,87


Analiza porównawcza

2022/Q4