Belden Inc (BDC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 687 676 643 757 501 994 407 480 420 610
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 66 866 65 700 52 289 29 172 55 757
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 639 919 718 539 520 761 722 544 716 922
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,18 0,99 1,06 0,60 0,66

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($687 676K + $66 866K) ÷ $639 919K
= 1,18


Analiza porównawcza

2022