Belden Inc (BDC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 536 210 1 467 030 1 098 400 1 377 750 1 258 720
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 639 919 718 539 520 761 722 544 716 922
Wskaźnik płynności bieżącej 2,40 2,04 2,11 1,91 1,76

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 536 210K ÷ $639 919K
= 2,40


Analiza porównawcza

2022