Belden Inc (BDC)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 242 759 254 663 63 925 -55 162 -395 452
Aktywa razem w tys. USD 3 240 190 3 161 680 3 417 680 3 139 730 3 406 760
ROA 7,49% 8,05% 1,87% -1,76% -11,61%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $242 759K ÷ $3 240 190K
= 7,49%


Analiza porównawcza

2023