Belden Inc (BDC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 597 044 687 676 643 757 501 994 407 480
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 79 142 66 866 65 700 52 289 29 172
Należności w tys. USD 413 806 440 102 412 217 296 817 334 634
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 633 504 639 919 718 539 520 761 722 544
Wskaźnik płynności szybkiej 1,72 1,87 1,56 1,63 1,07

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($597 044K + $79 142K + $413 806K) ÷ $633 504K
= 1,72


Analiza porównawcza

2023