Belden Inc (BDC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 287 510 501 994 407 480 420 610 561 108
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 131 400 52 289 29 172 55 757 40 167
Należności w tys. USD 824 434 296 817 334 634 465 939 473 570
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 437 080 520 761 722 544 716 922 678 928
Wskaźnik płynności szybkiej 1,56 1,63 1,07 1,31 1,58

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 287 510K + $131 400K + $824 434K) ÷ $1 437 080K
= 1,56


Analiza porównawcza

2021