Belden Inc (BDC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 606 480 4 816 200 1 862 720 2 131 280 2 585 370
Property, plant and equipment w tys. USD 381 864 699 628 368 620 345 918 365 970
Rotacja aktywów trwałych 6,83 6,88 5,05 6,16 7,06

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 606 480K ÷ $381 864K
= 6,83


Analiza porównawcza

2022