Belden Inc (BDC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 512 080 2 606 480 2 408 100 1 862 720 2 131 280
Property, plant and equipment w tys. USD 451 069 381 864 349 814 368 620 345 918
Rotacja aktywów trwałych 5,57 6,83 6,88 5,05 6,16

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 512 080K ÷ $451 069K
= 5,57


Analiza porównawcza

2023