Belden Inc (BDC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 557 120 1 690 200 1 553 740 1 199 430 1 337 770
Zobowiązania handlowe w tys. USD 343 215 350 058 384 223 244 120 268 466
Rotacja zobowiązań 4,54 4,83 4,04 4,91 4,98

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 557 120K ÷ $343 215K
= 4,54


Analiza porównawcza

2023