Belden Inc (BDC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 107 480 1 199 430 1 337 770 1 576 960 1 454 600
Zobowiązania handlowe w tys. USD 768 446 244 120 268 466 352 646 376 277
Rotacja zobowiązań 4,04 4,91 4,98 4,47 3,87

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 107 480K ÷ $768 446K
= 4,04


Analiza porównawcza

2021