Belden Inc (BDC)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 242 759 254 663 63 925 -55 162 -395 452
Kapitał własny w tys. USD 1 166 260 1 143 010 955 287 750 581 959 847
ROE 20,82% 22,28% 6,69% -7,35% -41,20%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $242 759K ÷ $1 166 260K
= 20,82%


Analiza porównawcza

2023