Belden Inc (BDC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 107 480 1 199 430 1 337 770 1 576 960 1 454 600
Zapasy w tys. USD 690 708 247 298 231 333 316 418 297 226
Rotacja zapasów 4,50 4,85 5,78 4,98 4,89

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 107 480K ÷ $690 708K
= 4,50


Analiza porównawcza

2021