Belden Inc (BDC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 816 200 1 862 720 2 131 280 2 585 370 2 388 640
Aktywa razem w tys. USD 6 835 350 3 139 730 3 406 760 3 779 320 3 840 610
Rotacja aktywów razem 0,70 0,59 0,63 0,68 0,62

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 816 200K ÷ $6 835 350K
= 0,70


Analiza porównawcza

2021