Belden Inc (BDC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 512 080 2 606 480 2 408 100 1 862 720 2 131 280
Aktywa razem w tys. USD 3 240 190 3 161 680 3 417 680 3 139 730 3 406 760
Rotacja aktywów razem 0,78 0,82 0,70 0,59 0,63

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 512 080K ÷ $3 240 190K
= 0,78


Analiza porównawcza

2023