Belden Inc (BDC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 204 210 1 161 180 1 459 990 1 573 730 1 439 480
Aktywa razem w tys. USD 3 240 190 3 161 680 3 417 680 3 139 730 3 406 760
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,37 0,37 0,43 0,50 0,42

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 204 210K ÷ $3 240 190K
= 0,37


Analiza porównawcza

2023