Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(24 wrz 2022)
2022/Q2
(25 cze 2022)
2022/Q1
(26 mar 2022)
2021/Q4
(25 gru 2021)
2021/Q3
(25 wrz 2021)
2021/Q2
(26 cze 2021)
2021/Q1
(27 mar 2021)
Rotacja zapasów 3,06 4,04 4,92 4,91 4,35 4,15 4,10 3,81
Rotacja należności 5,72 6,37 6,51 6,44 6,07 6,68 6,60 5,24
Rotacja zobowiązań 3,91 4,97 6,93 7,10 6,05 7,29 8,31 6,38
Rotacja kapitału pracującego 2,73 3,58 3,33 3,04 3,78 3,36 2,71 2,64

Średnia liczba dni

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(24 wrz 2022)
2022/Q2
(25 cze 2022)
2022/Q1
(26 mar 2022)
2021/Q4
(25 gru 2021)
2021/Q3
(25 wrz 2021)
2021/Q2
(26 cze 2021)
2021/Q1
(27 mar 2021)
Cykl zapasów dni 119,17 90,44 74,20 74,38 83,90 87,90 88,96 95,68
Cykl należności dni 63,84 57,28 56,03 56,69 60,14 54,66 55,27 69,60
Cykl zobowiązań dni 93,41 73,39 52,66 51,43 60,34 50,10 43,95 57,24

Długoterminowe

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(24 wrz 2022)
2022/Q2
(25 cze 2022)
2022/Q1
(26 mar 2022)
2021/Q4
(25 gru 2021)
2021/Q3
(25 wrz 2021)
2021/Q2
(26 cze 2021)
2021/Q1
(27 mar 2021)
Rotacja aktywów trwałych 15,60 18,61 18,32 16,86 23,41 20,71 19,88 16,77
Rotacja aktywów razem 0,35 0,41 0,39 0,35 1,32 1,33 1,25 1,14