Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Rotacja zapasów 2,59 3,06 4,35 3,87 3,93
Rotacja należności 4,21 5,72 6,07 4,70 3,62
Rotacja zobowiązań 4,66 3,91 6,05 9,92 3,22
Rotacja kapitału pracującego 2,25 2,73 3,78 2,62 3,01

Średnia liczba dni

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Cykl zapasów dni 140,82 119,17 83,90 94,28 92,79
Cykl należności dni 86,66 63,84 60,14 77,61 100,81
Cykl zobowiązań dni 78,26 93,41 60,34 36,80 113,48

Długoterminowe

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 14,27 15,60 23,41 15,23 13,46
Rotacja aktywów razem 0,33 0,35 1,32 1,09 1,12