Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 23 601 000 32 868 000 9 763 000 6 731 000 6 475 000
Property, plant and equipment w tys. USD 1 513 000 1 404 000 641 000 500 000 348 000
Rotacja aktywów trwałych 15,60 23,41 15,23 13,46 18,61

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $23 601 000K ÷ $1 513 000K
= 15,60


Analiza porównawcza

2022