Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 717 000 2 467 000 1 000 330 000 486 000
Kapitał własny w tys. USD 55 892 000 54 750 000 7 497 000 5 837 000 2 827 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,03 0,04 0,00 0,05 0,15

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 717 000K ÷ ($1 717 000K + $55 892 000K)
= 0,03


Analiza porównawcza

2023