Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 717 000 2 467 000 1 000 330 000 486 000
Aktywa razem w tys. USD 67 885 000 67 580 000 12 419 000 8 962 000 6 028 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,03 0,04 0,00 0,04 0,08

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 717 000K ÷ $67 885 000K
= 0,03


Analiza porównawcza

2023