Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 467 000 2 000 330 000 486 000 1 114 000
Aktywa razem w tys. USD 67 580 000 24 838 000 8 962 000 6 028 000 4 556 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,04 0,00 0,04 0,08 0,24

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 467 000K ÷ $67 580 000K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022