Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 16 768 000 15 019 000 8 583 000 6 143 000 4 597 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 689 000 6 369 000 4 240 000 2 417 000 2 359 000
Wskaźnik płynności bieżącej 2,51 2,36 2,02 2,54 1,95

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $16 768 000K ÷ $6 689 000K
= 2,51


Analiza porównawcza

2023