Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 17 166 000 6 143 000 4 597 000 3 540 000 2 622 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 480 000 2 417 000 2 359 000 1 984 000 1 486 000
Wskaźnik płynności bieżącej 2,02 2,54 1,95 1,78 1,76

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $17 166 000K ÷ $8 480 000K
= 2,02


Analiza porównawcza

2021