Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 23 601 000 32 868 000 9 763 000 6 731 000 6 475 000
Aktywa razem w tys. USD 67 580 000 24 838 000 8 962 000 6 028 000 4 556 000
Rotacja aktywów razem 0,35 1,32 1,09 1,12 1,42

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $23 601 000K ÷ $67 580 000K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022