Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 11 550 000 8 505 000 5 416 000 3 863 000 4 028 000
Zapasy w tys. USD 3 771 000 1 955 000 1 399 000 982 000 845 000
Rotacja zapasów 3,06 4,35 3,87 3,93 4,77

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $11 550 000K ÷ $3 771 000K
= 3,06


Analiza porównawcza

2022