Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 17 010 000 5 416 000 3 863 000 4 028 000 3 506 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 2 812 000 546 000 1 201 000 1 061 000 796 000
Rotacja zobowiązań 6,05 9,92 3,22 3,80 4,40

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $17 010 000K ÷ $2 812 000K
= 6,05


Analiza porównawcza

2021