Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 11 278 000 11 550 000 8 505 000 5 416 000 3 863 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 2 418 000 2 956 000 1 406 000 546 000 1 201 000
Rotacja zobowiązań 4,66 3,91 6,05 9,92 3,22

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $11 278 000K ÷ $2 418 000K
= 4,66


Analiza porównawcza

2023