Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 216 000 2 290 000 1 507 000 1 161 000 1 187 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 624 000 378 000 249 000 299 000 296 000
Należności w tys. USD 5 416 000 2 076 000 1 859 000 1 235 000 400 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 480 000 2 417 000 2 359 000 1 984 000 1 486 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,56 1,96 1,53 1,36 1,27

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 216 000K + $624 000K + $5 416 000K) ÷ $8 480 000K
= 1,56


Analiza porównawcza

2021