Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 855 000 3 608 000 2 290 000 1 507 000 1 161 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 265 000 312 000 378 000 249 000 299 000
Należności w tys. USD 4 128 000 2 708 000 2 076 000 1 859 000 1 235 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 369 000 4 240 000 2 417 000 2 359 000 1 984 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,77 1,56 1,96 1,53 1,36

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 855 000K + $1 265 000K + $4 128 000K) ÷ $6 369 000K
= 1,77


Analiza porównawcza

2022