Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 23 601 000 32 868 000 9 763 000 6 731 000 6 475 000 5 329 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 11 550 000 17 010 000 5 416 000 3 863 000 4 028 000 3 506 000
Zysk ze sprzedaży brutto 12 051 000 15 858 000 4 347 000 2 868 000 2 447 000 1 823 000
Koszty badań i rozwoju 5 005 000 5 690 000 1 983 000 1 547 000 1 434 000 1 160 000
Koszty ogólnego zarządu 2 336 000 2 896 000 995 000 750 000 562 000 511 000
Zysk operacyjny 1 162 000 7 272 000 1 369 000 571 000 451 000 152 000
Koszty odsetek netto 23 000 52 000 39 000 79 000 103 000 120 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 198 000 7 350 000 1 280 000 372 000 328 000 62 000
Podatek dochodowy -122 000 1 026 000 -1 210 000 31 000 -9 000 19 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 320 000 6 324 000 2 490 000 341 000 337 000 43 000