Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Aktywa razem w tys. USD 24 838 000 8 962 000 6 028 000 4 556 000 3 540 000
Kapitał własny w tys. USD 14 994 000 5 837 000 2 827 000 1 266 000 611 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,66 1,54 2,13 3,60 5,79

2021 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $24 838 000K ÷ $14 994 000K
= 1,66


Analiza porównawcza

2021