Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 23 601 000 16 434 000 9 763 000 6 731 000 6 475 000
Working capital w tys. USD 8 650 000 4 343 000 3 726 000 2 238 000 1 556 000
Rotacja kapitału pracującego 2,73 3,78 2,62 3,01 4,16

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $23 601 000K ÷ $8 650 000K
= 2,73


Analiza porównawcza

2022