Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 467 000 1 000 330 000 486 000 1 114 000
Kapitał własny w tys. USD 54 750 000 7 497 000 5 837 000 2 827 000 1 266 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,05 0,00 0,06 0,17 0,88

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $2 467 000K ÷ $54 750 000K
= 0,05


Analiza porównawcza

2022