Exxon Mobil Corp. (XOM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 32 944 000 29 528 000 32 651 000 29 640 000 30 407 000 18 861 000 11 074 000 6 802 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 905 000 2 039 000 2 098 000 1 782 000 2 318 000 2 654 000 1 862 000 1 189 000
Należności w tys. USD 41 814 000 35 915 000 38 808 000 41 749 000 42 411 000 48 063 000 42 142 000 32 383 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 71 186 000 61 815 000 66 666 000 69 045 000 74 057 000 80 110 000 72 059 000 56 643 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,08 1,09 1,10 1,06 1,01 0,87 0,76 0,71

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($32 944 000K + $1 905 000K + $41 814 000K) ÷ $71 186 000K
= 1,08


Analiza porównawcza

2023/Q3