Exxon Mobil Corp. (XOM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 30 407 000 18 861 000 11 074 000 6 802 000 4 768 000 3 465 000 3 515 000 4 364 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 318 000 2 654 000 1 862 000 1 189 000 1 664 000 1 562 000 1 568 000 1 098 000
Należności w tys. USD 42 411 000 48 063 000 42 142 000 32 383 000 29 516 000 28 540 000 24 755 000 20 581 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 74 057 000 80 110 000 72 059 000 56 643 000 61 856 000 62 238 000 60 150 000 56 363 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,01 0,87 0,76 0,71 0,58 0,54 0,50 0,46

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($30 407 000K + $2 318 000K + $42 411 000K) ÷ $74 057 000K
= 1,01


Analiza porównawcza

2022/Q3