Exxon Mobil Corp. (XOM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 278 983 000 179 770 000 259 497 000 279 332 000 237 162 000
Aktywa razem w tys. USD 338 923 000 332 750 000 362 597 000 346 196 000 348 691 000
Rotacja aktywów razem 0,82 0,54 0,72 0,81 0,68

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $278 983 000K ÷ $338 923 000K
= 0,82


Analiza porównawcza

2021