Exxon Mobil Corp. (XOM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 338 197 000 402 217 000 278 983 000 179 770 000 259 497 000
Aktywa razem w tys. USD 376 317 000 369 067 000 338 923 000 332 750 000 362 597 000
Rotacja aktywów razem 0,90 1,09 0,82 0,54 0,72

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $338 197 000K ÷ $376 317 000K
= 0,90


Analiza porównawcza

2023