Exxon Mobil Corp. (XOM)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 369 067 000 338 923 000 332 750 000 362 597 000 346 196 000
Kapitał własny w tys. USD 195 049 000 168 577 000 157 150 000 191 650 000 191 794 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,89 2,01 2,12 1,89 1,81

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $369 067 000K ÷ $195 049 000K
= 1,89


Analiza porównawcza

2022