Exxon Mobil Corp. (XOM)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 0 0 0 0 0
Zapasy w tys. USD 25 120 000 24 435 000 18 780 000 18 850 000 18 528 000
Rotacja zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $0K ÷ $25 120 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023