Exxon Mobil Corp. (XOM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 29 640 000 6 802 000 4 364 000 3 089 000 3 042 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 782 000 1 189 000 1 098 000 1 469 000 1 272 000
Należności w tys. USD 41 749 000 32 383 000 20 581 000 26 966 000 24 701 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 69 045 000 56 643 000 56 363 000 63 989 000 57 138 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,06 0,71 0,46 0,49 0,51

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($29 640 000K + $1 782 000K + $41 749 000K) ÷ $69 045 000K
= 1,06


Analiza porównawcza

2022