Exxon Mobil Corp. (XOM)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 67 570 000 26 310 000 -28 252 000 16 680 000 22 124 000
Aktywa razem w tys. USD 369 067 000 338 923 000 332 750 000 362 597 000 346 196 000
Operacyjny ROA 18,31% 7,76% -8,49% 4,60% 6,39%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $67 570 000K ÷ $369 067 000K
= 18,31%


Analiza porównawcza

2022