Exxon Mobil Corp. (XOM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 31 539 000 29 640 000 6 802 000 4 364 000 3 089 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 906 000 1 782 000 1 189 000 1 098 000 1 469 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 65 316 000 69 045 000 56 643 000 56 363 000 63 989 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,51 0,46 0,14 0,10 0,07

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($31 539 000K + $1 906 000K) ÷ $65 316 000K
= 0,51


Analiza porównawcza

2023