Exxon Mobil Corp. (XOM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 802 000 4 364 000 3 089 000 3 042 000 3 177 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 189 000 1 098 000 1 469 000 1 272 000 1 368 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 56 643 000 56 363 000 63 989 000 57 138 000 57 771 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,14 0,10 0,07 0,08 0,08

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 802 000K + $1 189 000K) ÷ $56 643 000K
= 0,14


Analiza porównawcza

2021