Exxon Mobil Corp. (XOM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 29 640 000 30 407 000 18 861 000 11 074 000 6 802 000 4 768 000 3 465 000 3 515 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 782 000 2 318 000 2 654 000 1 862 000 1 189 000 1 664 000 1 562 000 1 568 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 69 045 000 74 057 000 80 110 000 72 059 000 56 643 000 61 856 000 62 238 000 60 150 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,46 0,44 0,27 0,18 0,14 0,10 0,08 0,08

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($29 640 000K + $1 782 000K) ÷ $69 045 000K
= 0,46


Analiza porównawcza

2022/Q4