Exxon Mobil Corp. (XOM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 31 539 000 32 944 000 29 528 000 32 651 000 29 640 000 30 407 000 18 861 000 11 074 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 906 000 1 905 000 2 039 000 2 098 000 1 782 000 2 318 000 2 654 000 1 862 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 65 316 000 71 186 000 61 815 000 66 666 000 69 045 000 74 057 000 80 110 000 72 059 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,51 0,49 0,51 0,52 0,46 0,44 0,27 0,18

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($31 539 000K + $1 906 000K) ÷ $65 316 000K
= 0,51


Analiza porównawcza

2023/Q4