Exxon Mobil Corp. (XOM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 97 631 000 59 154 000 44 893 000 50 052 000 47 973 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 69 045 000 56 643 000 56 363 000 63 989 000 57 138 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,41 1,04 0,80 0,78 0,84

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $97 631 000K ÷ $69 045 000K
= 1,41


Analiza porównawcza

2022