Exxon Mobil Corp. (XOM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 96 609 000 97 631 000 59 154 000 44 893 000 50 052 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 65 316 000 69 045 000 56 643 000 56 363 000 63 989 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,48 1,41 1,04 0,80 0,78

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $96 609 000K ÷ $65 316 000K
= 1,48


Analiza porównawcza

2023