Exxon Mobil Corp. (XOM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 37 483 000 40 559 000 43 428 000 47 182 000 26 342 000
Aktywa razem w tys. USD 376 317 000 369 067 000 338 923 000 332 750 000 362 597 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,10 0,11 0,13 0,14 0,07

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $37 483 000K ÷ $376 317 000K
= 0,10


Analiza porównawcza

2023