Exxon Mobil Corp. (XOM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 40 559 000 43 428 000 47 182 000 26 342 000 20 538 000
Aktywa razem w tys. USD 369 067 000 338 923 000 332 750 000 362 597 000 346 196 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,11 0,13 0,14 0,07 0,06

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $40 559 000K ÷ $369 067 000K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022