Exxon Mobil Corp. (XOM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 402 217 000 278 983 000 179 770 000 259 497 000 279 332 000
Property, plant and equipment w tys. USD 204 692 000 216 552 000 227 553 000 253 018 000 247 101 000
Rotacja aktywów trwałych 1,96 1,29 0,79 1,03 1,13

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $402 217 000K ÷ $204 692 000K
= 1,96


Analiza porównawcza

2022