Waters Corp. (WAT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 524 880 1 513 870 1 206 520 1 580 800 1 148 170
Aktywa razem w tys. USD 3 281 450 3 094 930 2 839 920 2 557 060 3 727 430
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,46 0,49 0,42 0,62 0,31

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 524 880K ÷ $3 281 450K
= 0,46


Analiza porównawcza

2022