Waters Corp. (WAT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 481 391 569 285 443 146 337 144 1 735 220
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 103 910 90 914 80 290 67 062 68 054
Należności w tys. USD 722 892 612 648 573 316 587 734 568 316
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 785 737 680 508 804 983 591 334 448 931
Wskaźnik płynności szybkiej 1,66 1,87 1,36 1,68 5,28

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($481 391K + $103 910K + $722 892K) ÷ $785 737K
= 1,66


Analiza porównawcza

2022