Waters Corp. (WAT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 971 960 2 785 870 2 365 360 2 406 600 2 419 930
Property, plant and equipment w tys. USD 582 217 547 913 494 003 417 342 343 083
Rotacja aktywów trwałych 5,10 5,08 4,79 5,77 7,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 971 960K ÷ $582 217K
= 5,10


Analiza porównawcza

2022