Waters Corp. (WAT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 971 960 2 785 870 2 365 360 2 406 600 2 419 930
Aktywa razem w tys. USD 3 281 450 3 094 930 2 839 920 2 557 060 3 727 430
Rotacja aktywów razem 0,91 0,90 0,83 0,94 0,65

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 971 960K ÷ $3 281 450K
= 0,91


Analiza porównawcza

2022