Waters Corp. (WAT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 883 192 826 872 653 614 708 457 739 348
Aktywa razem w tys. USD 3 281 450 3 094 930 2 839 920 2 557 060 3 727 430
Operacyjny ROA 26,91% 26,72% 23,02% 27,71% 19,84%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $883 192K ÷ $3 281 450K
= 26,91%


Analiza porównawcza

2022