Waters Corp. (WAT)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 707 755 692 843 521 571 592 198 593 794
Aktywa razem w tys. USD 3 281 450 3 094 930 2 839 920 2 557 060 3 727 430
ROA 21,57% 22,39% 18,37% 23,16% 15,93%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $707 755K ÷ $3 281 450K
= 21,57%


Analiza porównawcza

2022