Waters Corp. (WAT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 481 391 569 285 443 146 337 144 1 735 220
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 103 910 90 914 80 290 67 062 68 054
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 785 737 680 508 804 983 591 334 448 931
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,74 0,97 0,65 0,68 4,02

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($481 391K + $103 910K) ÷ $785 737K
= 0,74


Analiza porównawcza

2022